Ontbijt2021

Sinterklaasontbijt
GIEG organiseert dit jaar weer, vanwege het enorme succes in voorgaande jaren, het Sinterklaasontbijt in samenwerking met The Old Pal.

Sinterklaas, Ballo & Calvo hebben we weer bereid gevonden om aanwezig te zijn, tijdens hun verblijf in Nederland op genoemde data.

Klik op de poster voor alle informatie!

Dit jaar zijn er twee data, hoe leuk is dat, beide dagen van 10:00 – 12:00 uur!
Zondag 28 november & Zaterdag 4 december – (alle leeftijden)

En dat alles voor slechts € 10,00 per persoon, uiteraard komt een deel van de opbrengst weer ten goede van GIEG, zodat we er weer leuke dingen van kunnen organiseren.  Ik/wij bestellen:

Totaalbedrag € -


 

 


U kunt het bestelbedrag ook zelf overmaken op rek. nummer NL41 SNSB 0787473162  t.n.v. Stichting Geluk In Elk Gezin o.v.v. Ontbijt+datum+ bestelling+ uw naam, adres en e-mailadres of gebruikmaken van het bestelformulier hierboven.

 


Onze Stichting legt de gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens nodig om uw bestelling te kunnen afleveren, tevens kunnen we deze gebruiken om u te informeren over de activiteiten en projecten.
Als u deze informatie niet wilt ontvangen dan kunt u dat aan ons laten weten via info@gieg.nu.